Композиція

Композиція вивчає закономірності засоби та прийоми гармонії та є основою та фундаментом для художників, графічних дизайнерів та будь-яких творчих людей.

Композиція формує та гармонізує грамотність бачення та відчування людини. У нашій студії малювання ми дамо вам фундаментальні знання основ композиції, вивчення буде проходити за авторською методикою Юрія Івашини.

Вивчення професійної композиції вимагає від художника професійного знання законів формування гармонії та середовища. Основне завдання нашої студії академічного малювання полягає в тому, щоб навчити учня бачити та розуміти закономірності композиції та навчиться використовувати її у практичних вправах з вивчення даного предмета.

Працюючи у нас у студії, ви зможете за допомогою технічних вправ стимулювати свій творчий розвиток. Працюючи над художніми завданнями по композиції, ви формуєте конструкцію своїх знань та відпрацьовуєте потрібні прийоми для вашої творчої самореалізації.

Авторська методика вивчення композиції сформує у вас глибокі якісні знання, високий професіоналізм, що дасть вам як художнику створювати оригінальні творчі твори. У процесі вивчення композиційних засобів передачі ви навчитеся працювати з формою, простором та створювати різноманітні художні образи, які відрізнятимуться глибокою досконалістю. Ви сформуєте у себе цілісну систему цінностей у галузі композиції, що дасть вам можливість набути гармонійного внутрішнього стану та гармонійного настрою у створенні своїх творчих картин.

Завдяки вивченню композиційних засобів учень отримує можливість створювати єдиний і цілісний художній образ та емоційно само виражатися у мистецтві. У нас ви вивчите закономірності найпростіших форм, на основі яких відбувається формування композиційного рішення.

Квадрат. Це закінчена геометрично правильна форма, яка стійка на своєму початку і символізує непорушність та стійкість.

Трикутник. Форма, що розвивається, яка прагне до потенційного руху, і виражає агресивність. У цій фігурі існує одночасно стійкість і нестійкість, що дає можливість до ширшого спектру застосування композиційних засобах вираження.

Коло. У цій фігурі виражена ідея замкнутості, самодостатності, асоціативно коло створює образ самодостатності та спокою та викликає позитивні емоції.

Поточна форма. Характер текучої форми виявляється у нестійкості при сприйнятті, вона викликає асоціативні образи песимізму та меланхолії.

Лінія. Дуже активно використовується у створенні абстрактних та мистецьких творів. Замкнена лінія обмежує між плямами простору та створює інші форми світосприйняття, що дозволяє дуже широко використовувати її у психофізіологічних рішеннях у композиції.

Кутасті ламані лінії, пластичні лінії, створюють при зіткненні різний рівень світосприйняття площини, що малюється, і збагачують художній образ, а так само можуть довести його до нереальності.

У створенні композиції художник використовує перерахований вище арсенал засобів, який дозволяє створити ємні та художні рішення з різноплановими емоційними характеристиками. У своїх рішеннях творець створює стійкі асоціативні образи, що дозволяють оперувати психофізіологічним станом людини. Створюючи абстрактні форми митець користується основним фундаментом композиції, за допомогою якого виникатиме художній образ.

Дані специфічні композиційні засоби дозволяють маніпулювати існуючими образами та створювати відомі форми та вгадувати предмети. У процесі вивчення композиційних засобів передачі образного самовираження учень навчиться стилізувати трансформувати форми предмета та створювати конкретні емоційні засоби на своїй картині та доносити їх до свого потенційного глядача.

Вивчаючи активну програму з фундаментальної композиції у нашій студії малювання, учень навчиться гармонійно застосовувати всі композиційні засоби при створенні своєї творчої роботи. Учень, що навчається, зрозуміє наскільки можна глибоко використовувати кожну форму, деталь, трансформацію у створенні виразних засобів формоутворення.

Особливе значення має розуміння використання пропорційних поєднань форми та вміння грамотно їх застосовувати у створенні своєї картинної площини. Наприклад, на контрасті малої та великої форми у поєднанні лінії та плями створюються абстрактні образи, які не втрачають своєї виразності та активно організують картинну площину. Використовуючи композиційні засоби: нюанс, ритм, контраст, масштаб дозволяють художнику створювати композицію за об`єктивними та формальними законами гармонії, що у свою чергу створює складніший художній образ задуманої картини.

Формоутворення є основним інструментом у формуванні художнього образу твору, що створюється. 

Колір, фактура, світло доповнюють самовираження форми та щільно взаємодіють один з одним. Дуже важлива участь у композиції та розвиток художнього образу є світло. Тільки тон у поєднанні з кольоровим багатством дозволяє художнику створювати гармонійні рішення у відображенні навколишнього світу.

Сприйняття кольору має об`єктивні і суб`єктивні властивості призначення. Чим яскравіший і активніший колір тим стійкіша емоційна та психологічна характеристика даного кольору. Малонасичені середні та складні кольори відносяться до нестійкої характерної групи.

Людина однозначно об`єктивно реагує на активність, світлоту та тональність кольору, що викликає дуже різноманітні асоціативні уявлення та впливає на характеристику сприйняття колірних гармонійних поєднань. Наша студія академічного малювання надасть вам можливість освоїти авторські програми з розвитку композиційного мислення. Чекаємо на комплексні уроки малювання композиції у м. Дніпрі.

 

© art-dan.in.ua